ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ - ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ

Υποστήριξη - Service
στα υπάρχοντα μηχανήματα σας
με "ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
και δυνατότητα ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ των παλιών μηχ/των με νέα έως και
( σε μηχ/ματα με μεγάλη χρήση )
Μίσθωση Επαγγελματικών Φωτοαντιγραφικών
ή Leasing Μηχανημάτων
Μειώστε το κόστος
των αντιγράφων-εκτυπώσεων-FAX

Ειδική προσφορά για όσους παράγουν πάνω από 100

αντίγραφα την μέρα

ΔωρεΑν μηχΑνημα Ricoh MP 2000 με συμβΟλαιο συντΗρησης, κΟστος
ανΑ σελΙδα 1,3 λεπτα και Ολα τα ανταλλακτικΑ / αναλΩσιμα / service δωρεΑν!!!
Inservice.gr | Φωτοαντιγραφικά - Εκτυπωτές - FAX
Powered by BWEB ©2015